Malmköping - Ekensholms Flygfält

Banor: 28 / 10

Höjd 130 ft / 40 m

Position: N59o10.12 E16o53.92

Innehavare: Claes Bonde

PPR: 0707-458 373

Fältyta: Gräs 800 x 30 m Båda trösklarna indragna 170 m. Korsande väg i plan med fältet.

Hinder: Skog i båda riktningarna ca 200m i banans förlängning.

Radio: 123.425 Dunker Radio

Nav: DKR 116.80 rad 237o dist 4.6nm