Plåthangar 12 x 13.7 meter.

Hangaren består av ett fackverk av byggnadsställningsrör och speciella infästningar. På detta har sedan med förband fästs träreglar. Ytterskalet utgörs av lackerad korrugerad takplåt typ Planja. Denna är fästad i reglarna med självborrande skruv med gummipackning.

Framtill finns i mitten en vikport som öppnas uppåt med en hand-winch. De två sidoportarna fälls ner mot marken. Den ena innehåller en gångdörr och är något tyngre och manövreras med el-winch om så önskas. Portarna är klädda med takplåt i aluminium.

Hangaren är nertill fastskruvad i nergrävda telegrafstolpar. Byggnaden är regntät och har luftspalt mellan tak och sidoväggar. Hängrännor leder bort takvatten för att hålla bort markfukt. Golvet består av presenning samt plyfa-skivor för att underlätta rullning av flygplan.

Hangaren säljs som den står för nedmontering och bortforsling av köparen. För detta krävs skruvdragare, hylsnycklar och vanliga handverktyg. Vid den slutliga nedtagningen av takstolar kan hjälp tillhandahållas med traktor/lyftare.

Byggnaden har ingen snölastklassifiering och det är tillrådligt att vintertid montera stöttor på sina ställen för att minska belastningen på takstolarna.

 

 

 

Bakgavelns övre del i ljusgenomsläppligt matttterial.

 

 

Snöstötta

 

 

 

El-winch till höger fällport

 

 

Handwinch till vikporten.